วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

แบบสำรวจ “ภาวะขาดความสัมพันธ์ทางด้านไอทีขององค์กร”

ท่านสามารถเลือกทำแบบสำรวจนี้ได้ ๒ ทาง คือ ๑) คลิกที่นี่: Live Form (แนะนำ) หรือ ๒) ทำในหน้านี้ได้เลย(เลื่อนเนื้อหาขึ้น-ลงได้) ** เสร็จแล้วอย่าลืมกด "ส่ง" นะครับ ขอบคุณมากครับ :-) **

วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

Web Technology 1.0 to 10.0

เว็บเทคโนโลยี(Web Technology)

รูปที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง Web 1.0 กับ Web 2.0


รูปที่ ๒ แสดงการเปรียบเทียบระหว่าง Web 1.0 Web 2.0 และ Web 3.0

รูปที่ ๓ แสดงการเปรียบเทียบนวัตกรรมที่ใช้ระหว่าง Web 1.0 Web 2.0 และ Web 3.0
รูปที่ ๔ แสดงการเปรียบเทียบตั้งแต่กำเนิด PC Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 จนถึง Web 4.0รูปที่ ๕ แสดงการให้คำจำกัดความและคาดการณ์เว็บเทคโนโลยีตั้งแต่ Web 3.0 ถึง Web 10.0

Web 4.0


๑.  คำนิยามของ Web 4.0
๑.๑  เป็นเว็บที่มีพัฒนาการมาจาก Web 3.0
๑.๒  มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เว็บที่หลากหลายของผู้ใช้แต่ละคน
๑.๓  คอมพิวเตอร์อาจรู้เท่าทันคน
๑.๔  คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองความต้องการของคนได้ โดยมีการวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดให้(IPA)
๑.๕  ช่วงระยะเวลาของยุคที่ ๔ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๓(ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๓๐)
๒.  เนื้อหาและการใช้งานของ Web 4.0
๒.๑  มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ (Intelligent Personal Agents : IPA) ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
๒.๒  มีความสามารถในการเรียนรู้ และจดจำจากรูปแบบและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย และทำการวิเคราะห์ สืบค้น ประมวลผล และนำเสนอ เนื้อหาข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด

Web 3.0


๑. คำนิยามของ Web 3.0
๑.๑  เป็นเว็บที่มีพัฒนาการมาจาก Web 2.0
๑.๒  คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์เองได้
๑.๓  เข้าสู่ยุค Semantics of Social Connection

๑.๔  ช่วงระยะเวลาของยุคที่ ๓ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๓(ค.ศ. ๒๐๑๐-๒๐๒๐)
๒.  เนื้อหาและการใช้งานของ Web 3.0

๒.๑  Semantic database
๒.๒  Semantic Search
๒.๓  Distribute Search

Web 2.0

...
๑. คำนิยามของ Web 2.0
๑.๑  เป็นเว็บแนวใหม่ มีความทันสมัย เป็นนวัตกรรม
๑.๒  เป็นยุคที่ ๒ ของเว็บ เน้นการติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ และความร่วมมือต่างๆ
๑.๓  การนำข้อมูลไปใช้งาน(usability) และการแบ่งปันข้อมูล(Sharing)
๑.๔  ช่วงระยะเวลาของยุคที่ ๒ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๕๓(ค.ศ. ๒๐๐๐-๒๐๑๐)
๒. เนื้อหาและการใช้งานของ Web 2.0
๒.๑  AJAK(Asynchronous JavaScript and XML)
๒.๒  Blog หรือ Web Log
๒.๓  Web Feeds หรือ News Feeds
๒.๔  Podcast
๒.๕  Social Technologies
๒.๖  Social Networking
๒.๗  Widget หมายถึง ชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือโปรแกรมสำหรับควบคุมในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ
๒.๗  Tagging หมายถึง การใช้ป้ายกำกับ เช่น Tag cloud

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2553

Web 1.0

...
๑. คำนิยามของ Web 1.0
๑.๑ เป็นยุคที่ ๑ ของเว็บไซต์ เน้นการเสนอข้อมูลทางเดียว(One way)
๑.๒ เป็นเว็บไซต์ทั่วไปที่สร้างขึ้นหรือเกิดก่อนยุค web 2.0
๑.๓ ช่วงระยะเวลาของยุคที่ ๑ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๓(ค.ศ. ๑๙๙๐-๒๐๐๐)
๒. เนื้อหาและการใช้งานของ Web 1.0
๒.๑ แสดงข้อมูล(ตัวหนังสือ และ/หรือ ภาพนิ่ง) แบบไม่เคลื่อนไหว(Static content)
๒.๒ ใช้ hyper-link เชื่อมโยงหน้าเว็บต่างๆ
๒.๓ ใช้ Bookmark ที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ
๒.๔ รูปแบบเว็บที่แสดงผ่านหน้าจอเป็นเฟรม(Frame sets Pattern) หรือเป็นแบบส่วนๆที่มีเนื้อหาแยกจากกัน
๒.๕ มีการจัดเก็บไฟล์แบบ .htm และ .html
๒.๖ มี Tag เพิ่มความสามารถในการแสดงผลของข้อความ ได้แก่ ตัวกระพริบ(Blink) และ ตัววิ่ง(Marquee)
๒.๗ มีสมุดเยี่ยม(Guest book) แบบออนไลน์ แต่ยังไม่สามารถตอบโต้แบบทันเวลาได้(Real time)
๒.๘ มีการสร้างปุ่ม(Buttons) เพื่อใช้นำทางเวลาท่องเว็บ ส่วนใหญ่นามสกุล .gif
๒.๙ มีการสร้าง Html form เพื่อใช้ส่งอีเมล

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2553

ลูกเล่น ๑: ปฏิทินรายวัน

ปฏิทินรายวัน(Daily Carlendar) อยู่ในรายการ "แก๊ตเกตเพิ่มเติม" เป็นลูกเล่นประเภทปฏิทินขนาดกระทัดรัดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป วางตำแหน่ง ณ กึ่งกลางพื้นที่ มีการแสดงผลชื่อเดือนและปีเป็นภาษาอังกฤษสีน้ำเงิน วันที่ทั่วไปแสดงผลเป็นสีดำ แต่วันที่ที่เป็นปัจจุบัน(current day)จะเป็นสีแดง สามารถปรับขนาดพื้นที่แสดงผลได้ (ค่าที่ตั้งไว้เท่ากับ ๒๑๐ px)นอกนั้นไม่มีลูกเล่นอื่นใดมากมาย
ลูกเล่นนี้สร้างสรรค์โดย: Portal Romanesc

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2553

ลูกเล่น ๒: RSS Feed


RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือ บริการที่อยู่บนระบบ อินเตอร์เน็ท จัดทำข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบ XML เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ โดยส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ ให้ถึงเครื่องตลอดเวลาที่มีการ Updateไม่ต้อง เสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา
เป็นลูกเล่นในรายการ “พื้นฐาน” เลือกมาใช้ได้ไม่จำกัด เป็นการเพิ่มเนื้อหาจากป้อนหรือฟีดข้อมูล RSS หรือ Atom ในบล็อกของเรา ในที่นี้ดึงมาจาก http://www.arip.co.th/rss/rss_news.xml (IT NEWS เป็นข่าวไอทีของ ARIP.) http://www.manager.co.th/RSS/Politics/Politics.xml (POLITICS: เป็นข่าวการเมืองจากนสพ.ผู้จัดการ) และ http://creativecommons.org/weblog/rss (CC NEWS: เป็นข่าวจากเว็บไซต์ Creative Common) เป็นต้น สามารถปรับตั้งค่าฟีดต่างๆได้ดังนี้
๑. ตั้งชื่อ “หัวข้อ” เช่น ::IT NEWS::
๒. เลือกจำนวน “รายการ” ที่ต้องการให้แสดง มีให้เลือกสูงสุด ๕ รายการ และสามารถเลือก/ไม่เลือกให้แสดงรายการดังนี้ วันที่รายการ ที่มา/ผู้เขียนรายการ และเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่
๓. มีช่อง “แสดงตัวอย่าง” ข่าวที่ถูกดึงเข้ามาด้วย และ
๔. สามารถเลือกแก้ไขหรือเปลี่ยน URL ของฟีดได้ตลอดเวลา
๕. อื่นๆ เช่น ปุ่มคำสั่ง “? ช่วยเหลือ” “บันทึก” “ยกเลิก” และ “ลบ” เลือกใช้งานตามความต้องการ โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง! โดยเฉพาะปุ่ม “ลบ” เพราะไม่มีคำสั่ง undo
ลูกเล่นนี้สร้างสรรค์โดย:Blogger

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

ลูกเล่น ๓: Twitter Update

ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์จำพวกไมโครบล็อก โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความยาวไม่เกิน ๑๔๐ ตัวอักษร ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ หรือ ทวีต (tweet - เสียงนกร้อง) ทวิตเตอร์ก่อตั้งโดยบริษัท Obvious Corp ลูกเล่นนี้อยู่ในรายการ “เรื่องที่แนะนำ” ชื่อ Twitter Updates ทำหน้าที่คล้ายๆกับ RSS Feed เป็นการดึงทวีตของตัวเองหรือของคนอื่นๆที่เราต้องการติดตาม นำมาใส่ไว้ในบล๊อคของเรา ซึ่งเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆได้ดังนี้
๑. ตั้งชื่อ “หัวข้อ” เช่น ::My Twitter::
๒. ปรับเปลี่ยนค่า “ความสูง” ได้ ค่าที่ตั้งไว้คือ ๒๑๐ px
๓. ใส่ชื่อทวิตเตอร์ของเราหรือคนอื่นที่เราตาม ลงในช่อง “Twitter Username”
๔. พิมพ์จำนวนข้อความที่ต้องการให้แสดง(Number of update to display) ดูเหมือนจะไม่จำกัดจำนวนรายการ แต่มากไปก็ไม่ดี อาจทำให้เครื่องทำงานช้า
๕. สามารถเลือกลิ้งจาก "Display link to your Twitter page" เพื่อไปยังโฮมเพจทวิตเตอร์โดยตรงก็ได้
๖. มีช่อง “แสดงตัวอย่าง” และ “อัปเดด” ข้อความทวิตล่าสุดด้วย และ
๗. อื่นๆ เช่น ปุ่มคำสั่ง “? ช่วยเหลือ” “บันทึก” “ยกเลิก” และ “ลบ” เลือกใช้งานตามความต้องการ โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง! โดยเฉพาะปุ่ม “ลบ” เพราะไม่มีคำสั่ง undo
ลูกเล่นนี้สร้างสรรค์โดย: Blogger Buster